PROJECTES PAUSA

MUSICAL PROJECTS

Projectes per escoles

L’Escola de Música Pausa us fa arribar uns projectes musicals que pensem que poden ser del vostre interès . L’objectiu d’aquests tallers és la descoberta de la interpretació musical a través dels instruments més propers als alumnes en l’etapa d’educació infantil i primària: la veu, els instruments orff i la flauta.

Els Projectes Educatius Pausa volen col·laborar en el Projecte Educatiu dels centres amb els quals treballa i és per això que perquè es duguin a terme ens interessa molt una interacció amb la resta del claustre que acompanya als nens i nenes en els seus processos d’aprenentatge.

“La veu”

La veu és el principal instrument del ésser humà. Més enllà de la música, la veu també juga un paper importantíssim per la vida. La veu és el principal suport de la comunicació humana i a part de contenir el missatge lingüístic, que conté un 7% del missatge comunicatiu, és el responsable dels elements parasegmentals de la parla, on es concentra el 38% del missatge comunicatiu; el restant 55% l’aporta el llenguatge corporal.

És per aquests motius que considerem indispensable que des dels centres educatius s’ha de garantir una bona educació vocal en totes les etapes d’educatives dels infants.

El tallers que us presentem a continuació té com a columna vertebral la veu, però no oblidant l’embolcall: el cos.

“Els instruments Orff”

El gran músic i pedagog Carl Orff va idear una manera per fer arribar al nen de l’escola la música. D’aquesta manera neixen aquests instruments: xilòfons, carillons….una manera de fer orquestra escolar molt atractiva i ser músic des del primer dia,

“La flauta de bec”

Molt coneguda i alhora desaprofitada. Un instrument que tots podem tenir a casa i ens pot donar un primer contacte amb la música instrumental molt ric.

Amb una metodologia apropiada per arribar al grup, es pot fer sentir al alumne/a que té un instrument que el pot portar a conèixer un ampli repertori musical.

Esperem que us sembli una proposta interessant.

“Projecte Rescue: Save the Planet”

Adreçat: a alumnes entre els 10 i 12 anys

Ràtio: considerem que el grup classe habitual del centre o del casal d’estiu és idoni. El grup coral pot ser flexible entre 25 i 50 alumnes amb dos professionals a l’aula i amb un espai ampli on desenvolupar l’activitat.

Temporalització: 1 sessió diària d’1hora durant dues setmanes

Descripció de l’activitat:

L’activitat té com a eix conductor la cantata “Project Rescue: Save the Planet”dels músics i pedagogs Michael and Jill Gallina: http://www.gallinamusic.com/.

Objectius:

– Gaudir del treball conjunt: els resultats globals estan en consonància a l’esforç individual

– Transmetre als alumnes que cal estimar la veu i tenir-ne cura.

– Crear la necessitat d’una bona actitud en el moment de fer servir la veu: tot el nostre cos ha d’esta actiu perquè la veu surti bé.

– Valorar la importància que suposa la coordinació en grup per a un bon resultat de les interpretacions musicals.

Metodologia:

– Escoltar i observar exemples vocals i corporals.

– Aprendre per imitació les cançons proposades.

– Fer interaccionar els diferents nivells de percepció del grup

– Realitzar un concert final.

Materials i Espai:

– L’espai ampli sense cadires, si és un terra càlid millor

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible per als alumnes elaborat per l’escola Pausa.

No calen coneixements musicals previs per assistir al taller.


Animalari Musical

 

Adreçat: a infants en el període d’educació infantil en els nivells de I4 i I5

Ràtio: la podem adaptar en funció de les necessitats del centre i de l’espai disponible.

Temporalització: en format casal d’estiu és una sessió diària de 45 minuts, però es pot adaptar en funció de les necessitats del centre.

Descripció de l’activitat:

D’una manera totalment lúdica, una audició, un conte, un poema…… ens portarà a conèixer un món de música relacionada amb els animals i altres fets relacionats amb la natura, alhora que farem una descoberta del nostre cos i de la nostre veu.

Objectius:

– Introduir els elements paralingüístics de la comunicació

– Fomentar l’experimentació a través de la veu

– Millorar la producció articulatòria

Metodologia:

– Descoberta sensorial de la música a través de la cançó, el moviment i la dramatització.

– Introducció d’un repertori variat d’audicions i cançons on els animals són els protagonistes

– Immersió al món “animal” de la música

Materials i Espai:

– L’espai ampli sense cadires, si és un terra càlid millor

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible per als alumnes elaborat per l’escola Pausa.

No calen coneixements musicals previs per assistir al taller.


CantaMobile

 

Adreçat: a nens que estiguin realitzant el cicle inicial i mitjà de primària.

Ràtio: la podem adaptar en funció de les necessitats del centre i de l’espai disponible.

Temporalització: en format casal d’estiu és una sessió diària de 45 minuts, però es pot adaptar en funció de les necessitats del centre.

Descripció de l’activitat:

En cada una de les sessions farem una posta a punt corporal per poder dur a terme creacions musicals cantant, petites coreografies suggerides pels textos de les cançons i per les seves melodies i de manera sensorial introduirem els elements bàsics de la música: ritme, melodia i harmonia a través de la interpretació de les cançons.

Objectius:

– Conscienciar que la veu és per parlar i fer música, però també per expressar emocions, riure, plorar o cridar.

– Transmetre als nens i les nenes que cal estimar la veu i tenir-ne cura.

– Crear la necessitat d’una bona actitud en el moment de fer servir la veu: tot el nostre cos ha d’esta actiu perquè la veu surti bé.

Metodologia:

– Experimentar la fonació en diverses situacions i prendre consciència dels resultats.

– Descoberta sensorial de la música a través de la cançó, el moviment i la dramatització

– Escoltar i observar exemples vocals i corporals.

Materials i Espai:

– L’espai ampli sense cadires, si és un terra càlid millor

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Alguns materials complementaris en funció dels textos de les cançons treballades que s’aniran demanant als alumnes (gorra, fular…..)

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible elaborat per l’escola Pausa. El preu del dossier serà de 15€.

No calen coneixements musicals previs per assistir al taller.


Orffestrina

 

Adreçat: a nens que estiguin realitzant el cicle inicial , mitjà i superior. El material musical s’adaptarà en funció del grup destinatari.

Ràtio: la podem adaptar en funció de les necessitats del centre, de l’espai i materials d disponible.

Temporalització: en format casal d’estiu és una sessió diària de 45 minuts, però es pot adaptar en funció de les necessitats del centre.

Objectius:

– Formar una orquestra amb instruments Orff.

– Explorar la nostra psicomotricitat.

– Inventar petites melodies.

– Interpretar cançons d’arreu.

Metodologia:

– Basada principalment en la sensorialitat adaptant-se a cada edat.

– Aprendre per imitació les cançons proposades.

– Fer interaccionar els diferents nivells de percepció del grup

Materials i Espai:

– L’espai amb els instruments d’orff. L’escola de música en disposa i es podria facilitar-ne el lloguer.

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible elaborat per l’escola Pausa.

No calen coneixements musicals previs per assisitir al taller.


Banda Flauta

 

Adreçat: a nens que estiguin realitzant el cicle mitjà i superior. El material musical s’adaptarà en funció del grup destinatari.

Ràtio: la podem adaptar en funció de les necessitats del centre, de l’espai i materials d disponible.

Temporalització: en format casal d’estiu és una sessió diària de 45 minuts, però es pot adaptar en funció de les necessitats del centre.

Objctius:

– Formar una banda de flautistes.

– Coneixerem tota la família de flautes.

– Escoltarem audicions on la flauta és protagonista.

– Interpretarem cançons d’arreu.

Metodologia:

– Aprenentatge sensorial:

En aquest primer contacte amb el instrument evitem sumar dificultats.

Es busca la bona relació cos instrument

Els elements bàsics: respiració, posició, articulació i digitació s’aprenen per imitació

– Aprenentatge significatiu:

Posem nom a tot els aprenentatges sensorials

Relacionem en la partitura aquells elements musicals que hem après amb el instrument

Materials i Espai:

– Recomanem un mateix model d’instrument per a tots els alumnes que el seu preu no supera els 9€. Flauta soprano de marca yamaha de plàstic de digitació barroca (digitació emprada pels professionals del instrument). L’escola Pausa gestionaria per facilitar que tots els alumnes tinguessin la mateixa qualitat d’instrument.

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible elaborat per l’escola Pausa.

No calen coneixements musicals previs per assisitir al taller.


Contractació dels tallers

Els tallers s’han de contractar a l’Escola de Música Pausa.

En funció del nombre d’hores contractades, dels grups classe que necessiteu cobrir i de la coordinació dels horaris l’Escola de Música Pausa us farà un pressupost del preu per venir a elaborar els tallers en el vostre espai.

I estem oberts a tot tipus de propostes per tal de facilitar el desenvolupament del vostre funcionament envers les activitats musicals del vostre casal d’estiu o extraescolars.

Estem a la vostra disposició. Per a concertar una entrevista amb nosaltres per mail a bop.pausa@gmail.com , aquestes activitats les coordina la Magda Güell o per telèfon: Escola de Música Pausa Tf: 931 826 010 en horari de tarda de 16.30 a 20h.

En el pressupost inclou:

– Professor contractat per l’Escola de Música Pausa

– L’elaboració del dossier per el alumnat

– La coordinació del professor/a del taller amb el professor/a de música del centre o responsable del Casal d’estiu.

– Reunió de valoració amb els responsables

– Avaluació de l’activitat.

Els professionals:

L’escola us pot oferir diferents professionals preparats per a realitzar aquests tallers.

Coordina aquestes activitats la Magda Güell que actualment és la cap d’estudis i coordinadora de les corals de l’Escola de Música Pausa i amb una àmplia experiència pedagògica . Però darrera hi ha una feina d’ equip i comptem amb la col·laboració de les professores Laura González Sanvisens (logopeda i cantant) i de la Marta Oller educadora musical i Musicoterapeuta.

MÚSICA PER A GENT GRAN

Projecte musical adreçat a la gent gran.

Proposta:

Creació d’un espai de formació musical per a la gent gran.

Creació d’una coral de gent gran.

1. Espai de formació musical per a la gent gran.

Objectius:

Donar l’oportunitat a la gent gran de adquirir la capacitat bàsica de comprensió del llenguatge musical.

Beneficis d’aquest espai de formació:

– Aprendre quelcom nou

– Desenvolupar la concentració

– Estimular la capacitat d’atenció

– Treball de memòria

– Superació personal

– Relacionar-se amb el grup

Metodologia:

Aquesta formació és totalment procedimental. Els tres eixos metodològics principals són:

– Treball sensorial dels tres elements bàsics: el ritme, la melodia i l’harmonia.

– L’audició de músiques de totes èpoques i estils per assolir els elements bàsics de la partitura.

– La interpretació de peces corals.

Quan l’estadi sensorial es comença a assumir s’introdueixen conceptes teòrics que poc a poc van donen nom a totes les experiències musicals que van tenint.

2. Creació d’una coral.

Per acabar de donar sentit al llenguatge musical la proposta és crear una coral de Gent Gran. El cantaire d’aquesta coral serà un cantaire amb formació musical, fet que el permetrà gaudir al màxim de l’experiència de formar part del grup.

Avantatges de formar part d’una Coral:

– Benestar general gràcies a una millor oxigenació.

– Plaer sensorial únic al fer quelcom en grup.

– Harmonia, estímul i dinamització general.

– Eliminació de l’estrès i de la l’angoixa.

– Augment de la confiança en un mateix i de la capacitat d’escoltar als demés.

– Desenvolupament de la concentració.

– Superació de la timidesa.

– Ajudar a adoptar una millor postura corporal

Motius per Cantar en una coral:

– Gaudir de la veu.

– Passar-s’ho bé cantant.

– Jugar i gaudir amb l’art de la música.

– Entendre la veu com a part del cos i la mútua repercussió de l’un a l’altre.

– Descobrir l’efecte positiu de l’harmonia en que canta i en qui escolta.

– Conèixer diferents estils i époques musicals.

– Aconseguir una unitat amb els altres cantaires.

– Prendre consciència del cos, treballar relaxació i aconseguir una bona postura per cantar.

– Crear un espai on poder-se expressar mitjançant el cant

– Fer música en grup i poder compartir sensacions, impressions i il·lusions.

– Permetre el contacte amb la música en general mitjançant el cant coral.

– Vincular-se amb el món de la música.

– Fer amics.

Funcionament d’una sessió de l’espai de formació musical i coral.

Temporalització: Una sessió setmanal de 1h.45 minuts.

Desenvolupament:

– Iniciem la sessió amb uns estiraments molt suaus per preparar el cos i la ment.

– Els primers 45 minuts són els que es dediquen a la formació del llenguatge musical. Una audició ens portarà a relacionar-nos amb els conceptes del llenguatge musical que vulguem assolir en la sessió.

– Una pausa de 10-15 minuts. Aquesta pausa també la trobo important pel que fa la relació humana del grup.

– La segona part de la sessió és l’assaig de la coral. On tornem a preparar cos i veu per cantar i aprendre.

Nombre d’alumnes:

Perquè l’activitat tingui un bon funcionament penso que és necessari un mínim de 15 alumnes i aquest número pot créixer en funció de l’espai.

Materials i espai:

– Un espai ampli ja que també farem petits treballs de cos i el grup s’ha de poder moure amb comoditat.

– Cadires

– Equip de música amb entrada a USB a ser possible.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder veure mostres de concerts.

– Pissarra (a poder ser amb pauta musical)

– Teclat elèctric (l’escola pot cedir-ne un mentre es faci l’activitat)

– Els alumnes tindran un dossier elaborat per l’escola i per aquells que ho desitgin una còpia en cd de les audicions que treballarem . En aquest dossier hi haurà tant l’apartat de formació com les partitures de les cançons que es treballaran.

Col·laboracions i concerts:

Una de les coses maques de formar part d’un grup musical és poder compartir aquesta experiència i mostrar-la. Tot i que això s’ha de planificar veient les característiques humanes de les que formen el cor us podem presentar alguna idea de col·laboració:

– Fer una col·laboració amb algun cor de característiques semblants

– Fer una experiència de col·laboració amb un cor d’una edat totalment diferent

Oferir un concert per l’entitat que ens acull

Els professionals:

La professional responsable d’aquesta activitat i que la durà a terme és la Magda Güell que actualment és la coordinadora de les corals de l’Escola de Música Pausa. Però darrera hi ha una feina amb equip i comptem amb la col·laboració les professores Laura González Sanvisens (logopeda i cantant) i de la Marta Oller educadora musical i estudiant de Musicoteràpia.

Contractació d’aquest taller:

Aquest taller s’ha de contractar a l’Escola de Música Pausa.

La durada d’aquest taller és d’Octubre a Juny

El preu inicial per sessió grup classe de La sessió d’1h.45’ té un preu de 200 € al mes (prescincdint del nombre de setmanes que tingui el mes).

En aquest preu s’inclou :

– Professor contractat per l’Escola de Música Pausa

– L’elaboració del dossier per el alumnat

– La coordinació del professor/a del taller de amb el responsable de la resta d’activitats

– Reunió trimestral de valoració amb els responsables

– Les audicions, col·laboracions i concerts

.- Avaluació de l’activitat.

Per a concertar una entrevista amb nosaltres, ho podeu fer per telèfon: Escola de Música Pausa Tf: 931 826 010 o per mail a la Magda Güell, coordinadora d’aquest taller magdafeina@yahoo.com

MUSICOTERÀPIA PER A GENT GRAN

Oferim aquest taller de musicoteràpia per millorar la qualitat de vida de les persones grans.

Volem que aquest taller sigui un intercanvi d’emocions i sensacions, tenint com a eix fonamental la música.

Nosaltres treballarem amb la veu, el cos, els instruments, i sobretot amb l’afecte i respecte que les persones grans ens mereixen, ajudant-los a expressar la seva riquesa interior.

Què és la musicoteràpia?

És l’ús dels elements de la música (ritme, melodia i harmonia) amb l’objectiu d’afavorir la comunicació, l’expressió, la mobilització, l’aprenentatge, l’autoestima, l’organització i altres objectius terapèutics, amb la finalitat de satisfer unes necessitats físiques, psíquiques, socials i cognitives.

Utilitzar la música per curar certes patologies no és quelcom nou; en les societats primitives, el xaman, amb els seus cants i instruments, utilitzava la música per espantar els mals esperits que causaven la malaltia; a Grècia es deia que amb l’art de la música s’arribava a un estat de perfecció que ens acostava als déus; Farinelli va ser el primer musicoterapeuta remunerat, ja que va ser contractat pel Rei Felip V per alleujar la seva depressió i calmar-li el son.

En el segle XVIII, per primera vegada s’estudien els efectes de la música sobre les persones des d’un punt de vista científic; i és en el s. XX on ja s’utilitza la música de forma oberta com a teràpia, contractant a músics en els hospitals de combatents americans de la primera guerra mundial.

Actualment, la musicoteràpia s’ha estès arreu del món com una disciplina de la salut. En el nostre país encara s’empra poc en la nostra sanitat pública, però als Estats Units i en altres països europeus és una disciplina integrada al sistema sanitari i adreçada al tractament complementari d’un gran ventall de patologies.

Quins són els beneficis de la musicoteràpia en les persones grans?

La musicoteràpia és útil en totes les etapes de la nostra vida. És una eina que ens serveix de reforç i ens acompanya quan estem patint moments difícils a qualsevol edat.

Treballar amb la música ajuda a millorar l’aspecte físic, cognitiu, emocional i social de les persones grans, contribuint així a millorar la seva qualitat de vida.

Està clar que les persones grans no envelleixen de la mateixa manera, ni que fer-se gran implica un deteriora mental. Però si que apareixen uns factors que poden afectar algunes capacitats físiques i psíquiques , com per exemple, la pèrdua de memòria immediata.

A part de la pèrdua de memòria, amb l’edat poden aparèixer els problemes següents:

 • Propensió a perdre i a no localitzar les coses.
 • Dificultat en la parla.
 • Dolor crònic.
 • Disminució de la capacitat auditiva.
 • Labilitat emocional, és a dir, expressió desproporcionada de sentiments i emocions.
 • Apatia.
 • Soledat.
 • Abandonament personal.
 • Abandonament d’aficions i antics hobbies.
 • Desorientació espaciotemporal.
 • L’aspecte lúdic i terapèutic de la musicoteràpia fa que no només es millori a un nivell personal. La musicoteràpia facilita la comunicació amb els demés, fomenta la participació, afavoreix la concentració i estimula la memòria i el llenguatge.

Volem crear un espai lúdic on les persones grans puguin compartir les experiències relacionades amb la música que han estat paleses en la seva vida. Volem sentir els seus records.

Com ho farem?

En primer lloc omplirem una fitxa per saber la història musical de la persona. Haurà de contestar preguntes relacionades amb els seus gustos musicals, les cançons que li cantava la seva mare o el seu pare, les cançons que els han acompanyat al llarg de la seva vida, les músiques que els han deixat més empremta… És important saber les preferències musicals de les persones per fer les sessions més operatives.

Sessions:

Realitzarem sessions d’1 i 15m setmanals , a un grup d’una capacitat mínima de 8 persones i un màxim de 14, on realitzarem diverses activitats lúdiques i variades que tenen la música com a eix transversal.

L’educador i musicoterapeuta Edgar Willems va establir una relació molt interessant entre la naturalesa de la música i les persones:

 • RITME- VIDA FISIOLÒGICA:

La nostra vida física i fisiològica és rítmica. Els nostres òrgans i sistemes funcionen per ritmes. La ciència ens diu que el ritme musical influeix sobre el bulb raquidi, que és el que controla el funcionament dels nostres òrgans: el batec cardíac, el ritme respiratori, la pressió arterial, l’estat de la digestió…etc.

Per aquest motiu realitzarem infinitat d’activitats rítmiques que tindran com a objectiu:

 • activar el sistema motor
 • afavorir el control de moviments
 • donar estructura (regularitat, constància, silencis)
 • estimular la intel·ligibilitat del llenguatge
 • afavorir la psicomotricitat i l’equilibri

 

 • MELODIA- VIDA AFECTIVA:

La melodia neix d’una emoció, és el món dels sentiments i de l’afectivitat. Qualsevol de nosaltres té una melodia associada a un record, o tenim diferents melodies i cançons associades a diferents estats d’ànims. La melodia actua sobre el sistema nerviós vegetatiu i el sistema límbic diencefàlic. En el diencèfal la melodia adquireix un significat que desvetlla tot un univers interior de sentiments i emocions.

Objectius:

 • afavorir la capacitat d’evocació emotiva
 • realitzar una activitat social integradora
 • control de la veu
 • afavorir la consciència semàntica i fonològica
 • permetre associacions extra-musicals
 • autorealització

Utilitzarem la veu per a recrear i crear petites melodies, així com cantar cançons que tenen un significat afectiu. El treball amb cançons és una eina de gran rellevància emocional, de gran poder expressiu que permet treballar aspectes lingüístics, d’articulació i que, a més, ajuden a activar zones i circuits cerebrals comuns.

 • HARMONIA- VIDA MENTAL:

L’harmonia conté el ritme i la melodia i té relació amb els elements relacionats amb el coneixement. Està lligada a les relacions intel·lectuals i amb relacions conceptuals entre els sons que genera. La seva audició requereix més participació de l’escorça cerebral; és més complexa, més evolucionada i implica major activitat psíquica i mental.

Dr. Aittor Loroño: El cervell cortical, format per dos hemisferis, dret i esquerra, regula tot el nostre raonament, el nostre conscient. Actua en els tres espais de temps, passat, present i futur. És capaç d’anticipar les coses i musicalment correspon a l’ harmonia musical, a la creació i a la composició musical.

Els acords consonants estan associats a l’equilibri, al repòs i l’alegria. Els acords dissonants s’ associen a l’ inquietud, al desig i l’agitació.

Utilitzarem estímuls sonors musicals, plaents o no, per tal de generar canvis en els diferents sistemes de neurotranmissió cerebral. Sabem, per exemple, que els sons desagradables produeixen un augment de la serotonina, també anomenada l’hormona de l’ humor.

Els nostres objectiu són:

 • Estimular la capacitat auditiva mitjançant la discriminació de sons
 • Afavorir la relaxació
 • Afavorir la presa de consciència i alliberament de sentiments subconscients que poden pertorbar a la persona
 • Aconseguir un cert equilibri i benestar interior

A banda d’aquesta relació entre els elements fonamentals de la psicologia de la música amb la psicologia humana, hem de tenir en compte altres elements com l’altura tonal, el tempo, la intensitat, el timbre i la tonalitat.

Fases de les sessions

En cada sessió es distingiran tres fases d’intervenció, que donen estructura i seguretat al grup.

Fase d’entrada: es canta una cançó de benvinguda per emmarcar la sessió i pel reconeixement de les persones dins del grup. Un dels objectius d’aquesta fase és establir una afectivitat en el grup i una empatia entre els membres del grup i el musicoterapeuta.

Fase central: en aquesta fase es realitzaran les diferents activitats de cant, audició, improvisació musical, moviment, etc., atenent a les necessitats generals del grup.

Fase d’acomiadament: en aquesta fase es realitzarà una activitat per tancar la sessió. Fase d’agraïment al grup per haver contribuït a la sessió.

Espai i Equipament

 • Una sala àmplia que ens permeti moure’ns lliurement
 • Taules i cadires
 • Un equip de música amb entrada USB
 • Un teclat elèctric
 • Matalassets petits per estirar-nos al terra
 • Diversitat d’instruments de percussió
 • Material sonor divers: campanes, xiulets, sirenes…que ens permeti classificar i ordenar sons
 • Pilotes de porexpan

Avaluació:

Després de cada sessió es farà un balanç del que s’ha treballat.

Es valoraran els exercicis, la coordinació, la participació dels membres del grup, els recursos materials, les dificultats sorgides…etc. Treballarem en aquells aspectes que podem millorar.

És important el diàleg amb el grup, la família i professionals d’altres àmbits per garantir un bon funcionament i desenvolupament de les sessions.

Els professionals:

La professional responsable d’aquesta activitat i que la durà a terme és la Marta Oller que actualment és la coordinadora de l’àrea de llenguatge musical, amb una àmplia experiència pedagògica i actualment està cursant un màster de musicoteràpia.

Contractació del Taller:

Aquest taller s’ha de contractar a l’Escola de Música Pausa.

La durada d’aquest taller és d’Octubre a Juny

El preu inicial per sessió grup classe de la sessió d’1h.15’ té un preu de 160 € al mes (prescindint del nombre de setmanes que tingui el mes). En aquest preu s’inclou :

– Professor contractat per l’Escola de Música Pausa

– L’elaboració del dossier per el alumnat

– La coordinació del professor/a del taller amb el responsable de la resta d’activitats

– Reunió trimestral de valoració amb els responsables

– Avaluació de l’activitat.

Per a concertar una entrevista amb nosaltres, ho podeu fer per telèfon: Escola de Música Pausa Tf: 931 826 010 o per mail a la Marta Oller coordinadora d’aquest taller ollerroig@msn.com

EXPLORAMÚSICS

El Casal d'Estiu de Pausa

L’Escola de Música Pausa ofereix un casal d’estiu des de fa 3 anys. Durant dues setmanes, jugarem i aprendrem d’una manera dinàmica i divertida a través de la música. Per més informació pel proper casal d’estiu del curs 2015-16, cliqueu aquí. casal estiutallat