NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. El calendari del curs serà el mateix que a les escoles d’ensenyament obligatori pel que fa als dies lectius i no lectius (festes de Nadal, Setmana Santa i altres festes de caràcter nacional o local).
 2. Les baixes s’hauran de comunicar per escrit a l’escola (omplir l’imprès de secretaria) abans del dia 15 del mes anterior al de la baixa per tal de que aquesta sigui efectiva. L’últim trimestre no s’acceptaran baixes, la data límit per donar-se de baixa serà el 15 de març.
 3. El material individual (llibres, instruments, …) anirà a càrrec de l’alumne. L’escola podrà donar assessorament o facilitar la seva adquisició.
 4. El preu del curs és anual i l’escola facilita el pagament en 10  quotes mensuals iguals de setembre a juny.
 5. El pagament de les quotes per banc es passa entre el 1 i el 5 del mes.
 6. El pagament de les quotes en efectiu es farà a la secretaria de l’escola durant la primera setmana del mes.
 7. Els professors tindran dret a dos dies de baixa per malaltia sense obligació de substitució o recuperació.
 8. Si l’alumne falta a classe per qualsevol motiu (us agraïm que ens ho feu saber) ni el professor ni l’escola tenen l’obligació de recuperar les classes.
 9. Un cop pagada la matrícula l’import no es retornarà.
 10. Els alumnes adherits al pla de seguiment estan compromesos a assistir a tots els concerts que organitza l’escola, ja que forma part del seu currículum.
 11. Aquells alumnes matriculats que comencin a l’octubre se’ls cobrarà un 25% de l’import de setembre en concepte de reserva d’horari i professor/a. Cal  avisar a secretaria de que es vol iniciar el curs a l’octubre abans del 6 de setembre; en cas de no fer-ho se’ls cobrarà la quota sencera de setembre.