IDEARI

Escola de Música Pausa

TOTES LES PERSONES ESTAN CAPACITADES PER APRENDRE MÚSICA

  • L’educació musical és un puntal de la formació humana. Una societat amb més cultura musical és una societat més tolerant, més humana i amb més consciència col·lectiva.

 

  • L’escola Pausa vol encomanar l’amor que sent per la música. Trobem que aquesta és la millor manera perquè l’alumne/a gaudeixi de la música i s’expressi a través d’ella amb il·lusió.

 

  • L’escola de música Pausa vol esdevenir un centre de difusió i dinamització del barri, col·laborant amb l’àrea de cultura de l’ajuntament i amb les associacions de veïns, escoles de primària, instituts i entitats relacionades amb el fet musical de la zona d’influència de l’escola de música.

 

  • L’Escola de Música Pausa opta per un ensenyament musical viu, creatiu i gratificant.

 

Hi ha una estreta relació entre la naturalesa de la música i la naturalesa humana. El ritme està lligat amb el cos, la melodia amb l’afectivitat i l’harmonia amb l’intel·lecte.

Edgar Willems

Per aquest motiu que nosaltres volem ensenyar música a través de la música, sense artificis ni elements extra musicals. La naturalesa de la música és rica per si mateixa, i serà el nostre punt de referència.

 

També pretenem desenvolupar la capacitat creadora i artística de l’alumne mitjançant la improvisació.

 

Pensem que és important que la música sigui quelcom que enriqueixi a l’alumne, no només com a simple matèria d’ampliació dels seus coneixements, sinó com a mitjà que influeixi profundament sobre els seus sentits.

 

La tasca de l’escola de música Pausa va dirigida a tota la població, des dels infants de 3 anys fins a joves adults i “gent gran”.

 

Oferim programes d’ensenyament especialitzats a cada nivell i un ampli ventall de possibilitats que permetin accedir a la pràctica musical des de diferents circumstàncies i disponibilitats personals. Un ensenyament musical ampli on es pot treballar amb qualsevol tipus de música, des de l’antiga fins a l’actual (barroca, antiga, tradicional, jazz, ètnica, pop rock…).

 

La música és un mitjà educatiu, el seu ensenyament se centra en potenciar els valors intrínsecs de la música com a eina de desenvolupament personal: ajuda a conèixer les aptituds personals, potencia l’autoestima i afavoreix la complicitat i la comunicació a través de la pràctica musical en grup

 

CONEIX ELS NOSTRES PROJECTES