cartell-jazz-band-hrt_17-12webDes del curs 2016-17, Pausa a creat una Jazz Band Intergeneracional on alumnes de diferents les edats de l’escola participen conjuntament en aquesta banda.

últimes actuacions:

MARATÓ DE CONCERTS D’HIVERN feb’19

CAGADA DEL TIÓ A PLAÇA EIVSSA des’18

PLAÇA DE LA FONT D’EN FARGUES nov’18

 CAGADA DEL TIÓ A HORTA PLAÇA EIVISSA des’17

PLAÇA EIVISSA jun’17