“Projecte Rescue: Save the Planet”

Adreçat: a alumnes entre els 10 i 12 anys

Ràtio: considerem que el grup classe habitual del centre o del casal d’estiu és idoni. El grup coral pot ser flexible entre 25 i 50 alumnes amb dos professionals a l’aula i amb un espai ampli on desenvolupar l’activitat.

Temporalització: 1 sessió diària d’1hora durant dues setmanes

Descripció de l’activitat:

L’activitat té com a eix conductor la cantata “Project Rescue: Save the Planet”dels músics i pedagogs Michael and Jill Gallina: http://www.gallinamusic.com/.

Objectius:

– Gaudir del treball conjunt: els resultats globals estan en consonància a l’esforç individual

– Transmetre als alumnes que cal estimar la veu i tenir-ne cura.

– Crear la necessitat d’una bona actitud en el moment de fer servir la veu: tot el nostre cos ha d’esta actiu perquè la veu surti bé.

– Valorar la importància que suposa la coordinació en grup per a un bon resultat de les interpretacions musicals.

Metodologia:

– Escoltar i observar exemples vocals i corporals.

– Aprendre per imitació les cançons proposades.

– Fer interaccionar els diferents nivells de percepció del grup

– Realitzar un concert final.

Materials i Espai:

– L’espai ampli sense cadires, si és un terra càlid millor

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible per als alumnes elaborat per l’escola Pausa.

No calen coneixements musicals previs per assistir al taller.

Share