Animalari Musical

Adreçat: a infants en el període d’educació infantil en els nivells de I4 i I5

Ràtio: la podem adaptar en funció de les necessitats del centre i de l’espai disponible.

Temporalització: en format casal d’estiu és una sessió diària de 45 minuts, però es pot adaptar en funció de les necessitats del centre.

Descripció de l’activitat:

D’una manera totalment lúdica, una audició, un conte, un poema…… ens portarà a conèixer un món de música relacionada amb els animals i altres fets relacionats amb la natura, alhora que farem una descoberta del nostre cos i de la nostre veu.

Objectius:

– Introduir els elements paralingüístics de la comunicació

– Fomentar l’experimentació a través de la veu

– Millorar la producció articulatòria

Metodologia:

– Descoberta sensorial de la música a través de la cançó, el moviment i la dramatització.

– Introducció d’un repertori variat d’audicions i cançons on els animals són els protagonistes

– Immersió al món “animal” de la música

Materials i Espai:

– L’espai ampli sense cadires, si és un terra càlid millor

– Els alumnes han de venir a la sessió amb roba còmode i si l’espai ho permet sense sabates i uns mitjons adequats.

– Equip de música amb entrada a USB o similar.

– Si hi ha retroprojector o pantalla digital per poder utilitzar materials digitals.

– Teclat elèctric

– Un dossier fungible per als alumnes elaborat per l’escola Pausa.

No calen coneixements musicals previs per assistir al taller.

Share