PLA D'ESTUDIS

El programa de la nostra línia educativa

PLA D'ESTUDIS

AVALUACIÓ

PLA D'ESTUDIS

El programa de la nostra línia educativa

Aquest programa és la nostra “línia educativa” sempre basat en el nostre ideari.

plaestudis1

plaestudis2

plaestudis3

plaestudis4

 

 

 

PROGRAMA LLIURE

Per Joves i Adults

Els joves (a partir de 15 anys)

 

Sovint arriben adolescents i joves que volen començar a aprendre música. En aquests casos, l’ instrument és l’eix i a partir d’ ell es familiaritzen amb el llenguatge musical.

També els recomanem participar en les següents classes col·lectives:

Cor jove: Cantar en grup és una manera natural d’establir un primer contacte amb la música, ja que es desenvolupa l’oïda, afavoreix la justesa en l’afinació i permet compartir i expressar els sentiments amb la veu.

 

Llenguatge musical: Pensem que el llenguatge musical permetrà avançar més ràpidament a l’alumne/a en la pràctica de l’ instrument. Les classes són lúdiques i amb un programa específic que s’adapta a les seves necessitats.

 

Grups instrumentals: La participació en un grup instrumental suposa compartir amb els companys i companyes els avenços i dificultats que comporta l’estudi d’un instrument.

 

violins

 

 

Els adults

No ens podem oblidar d’aquest públic tant important.

Per els adults, l’ instrument també és el nucli. Per fer música col·lectivament tenim un cor d’adults, classes de llenguatge musical i agrupacions instrumentals en les que poden participar.

cor jove desembre139

Mai és massa tard per aprendre música si es fa amb il·lusió!

AVALUACIÓ

INFORMES

En els mesos de gener i juny es lliura als pares i mares un informe que avalua l’evolució de l’alumne/a durant el curs.

 

AVALUACIONS INTERNES

A partir de Primer B (als 9 anys) els alumnes realitzen en el mes de febrer una prova de llenguatge musical i instrument per avaluar la pràctica i evolució dels seus coneixements. Un cop finalitzada la prova s’atorga un full d’avaluació.

 

DIPLOMES

L’escola pausa lliura un diploma acreditatiu a aquells alumnes que, un cop acabat Quart B, realitzin amb èxit l’examen de fi de Cicle Elemental que es fa a la pròpia escola un cop finalitzat el curs. En aquests exàmens comptem amb professors convidats per tal de tenir una opinió externa i més neutra.

Els alumnes que ho desitgin tenen l’opció d’examinar-se al Conservatori que triïn .

Reconeixement de Matèries Complementàries i Matèria de Música a l’ESO. Pla de Seguiment

Pel fet de ser autoritzats, podem oferir als nostres alumnes que cursin l’ESO, la possibilitat de reconèixer matèries complementàries i la matèria obligatòria de música. Entre Pausa i el IES s’estableix un Pla de Seguiment això permet a l’alumne/a lliurar hores lectives en el centre de secundària per poder seguir paral·lelament els seus estudis musicals.