OFERTA EDUCATIVA

L’escola de música Pausa ofereix diferents tipus de programes adaptats a les diferents edats dels alumnes. Per als infants tenim els programes de SENSIBILITZACIÓ, INICIACIÓ, BÀSIC i ELEMENTAL. En cada un d’aquests programes es combinen els aprenentatges del llenguatge musical, el llenguatge instrumental i la coral, amb l’objectiu de garantir la seva formació musical en tots els àmbits.

Per a joves i adults, tant per qui s’inicia en la música com per qui ja té un llarga trajectòria a l’escola, s’ofereix el programa de CURRÍCULUM OBERT. En aquest programa es poden escollir assignatures dels diferents àmbits musicals.

Per a informació més específica, podeu seleccionar els programes que teniu a continuació o posar-vos en contacte amb la secretaria de l’escola.

PROPOSTA EDUCATIVA_pack sensibilització

 

 

PROPOSTA EDUCATIVA_iniciacio

 

 

PROPOSTA EDUCATIVA_basic

 

 

PROPOSTA EDUCATIVA_elemental 1 2

 

 

PROPOSTA EDUCATIVA__elemental 3 4

 

PROPOSTA EDUCATIVA_curriculuum obert